Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til J&B Trading skal være forsvarligt indpakket.

J&B Trading anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til J&B Trading. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Er De i tvivl ?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler J&B Trading, at De retter henvendelse til os.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikationer:

- Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

- Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato.

- Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 årseklamationsperiode

- J&B Trading forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt

- Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

- Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.

- Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til J&B Trading, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. J&B Trading forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

Betaling

Ved køb over www.supersakse.dk kan der betales med dankort og bankoverførsel.

Virksomheder og offentlige institutioner kan efter særskilt aftale opnå en betalingsaftale med op til 30 dages kredit.

Til offentlige institutioner vil der kunne udstedes elektroniske fakturaer.

Priser og kontrakter

Alle priser er excl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgåes på dansk.

Ordrebekræftelse

J&B Trading opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør dette som udgangspunkt ske skriftligt.

Dette kan fx ske ved at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst.