J&B Trading

SALGSBETINGELSER

Køb hos J&B Trading

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med J&B Trading, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra J&B Trading.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos J&B Trading's grossister.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses her. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Reklamationsret

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles J&B Trading inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Ved henvendelse til J&B Trading vil kunden modtage konkrete informationer om, hvorledes returnering skal foretages.

Anvendelse af reklamationsret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi købesummen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i samme stand, som da varen blev modtaget.

Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug bortfalder returretten.

Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af J&B Trading ud fra en mulig salgsværdi.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark (eller anden transportør) senest 14 dage efter modtagelsen eller være tilbageafleveret på J&B Trading’ adresse ligeledes indenfor 14 dage efter modtagelsen. 

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af J&B Trading, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

J&B Trading returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af J&B Trading.

14 dages returret

Alle produkter, der returneres til J&B Trading skal være forsvarligt indpakket.

J&B Trading anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til J&B Trading. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Forsvarlig returnering

Er de i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler J&B Trading, at De retter henvendelse til os.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikationer:

- Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

- Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato.

- Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 årseklamationsperiode

- J&B Trading forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt

- Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til J&B Trading, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. J&B Trading forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

- Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.

- Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl

Betaling

Ved køb over www.supersakse.dk kan der betales med dankort og bankoverførsel.

Virksomheder og offentlige institutioner kan efter særskilt aftale opnå en betalingsaftale med op til 30 dages kredit.

Alle priser er excl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgåes på dansk.

Til offentlige institutioner vil der kunne udstedes elektroniske fakturaer.

Priser og kontrakter

Afbestillinger

Ordrebekræftelse

J&B Trading opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør dette som udgangspunkt ske skriftligt.

Dette kan fx ske ved at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst.

Nyheder

 

Dankort, Paypal og MobilePay

Der kan betales med Dankort, Mastercard, Paypal og MobilePay på www.supersakse.dk

www.jaguardanmark.dk

 

 

Guldsakse

Vi leverer forgyldte sakse til at klippe snore ved indvielser o.l.

www.supersakse.dk/guldsakse.html